Η εταιρία παρακολουθεί την ασφάλεια των προϊόντων της μετά την έγκρισή τους και την κυκλοφορία τους στην αγορά. Από τη στιγμή της συνταγογράφησης ενός φαρμάκου μέχρι και μετά την χρήση του από τους ασθενείς. Αυτό επιτυγχάνεται με την φαρμακοεπαγρύπνηση, μέσω της οποίας γίνεται ανίχνευση, αξιολόγηση, κατανόηση, καθώς και πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια της χρήσης των φαρμάκων. 

Στην Όμιλο της Menarini και συγκεκριμένα στον Τομέα της Φαρμακοεπαγρύπνησης απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα, απόφοιτοι σχετικών σε θέματα υγείας επιστημονικών κλάδων, καθώς και πολλοί γιατροί.

Για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα της Menarini, σε παγκόσμιο επίπεδο, οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας του προϊόντος προκύπτει μετά τη χρήση αυτού αποτελεί πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια. Οι σχετικές με ένα πρόβλημα ασφάλειας πληροφορίες  συλλέγονται μέσω των αναφορών ασφάλειας, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο από επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς) όσο και από τους ίδιους τους ασθενείς.

Για παράδειγμα:

  1. Ένας ασθενής λαμβάνει ένα φάρμακο και εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα 
  2. Μπορεί να το αναφέρει στον/στην γιατρό του, ο/η οποίος/α με τη σειρά του/της κάνει μια αναφορά στις Κανονιστικές Αρχές του Κράτους ή απευθείας στη εταιρία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του φαρμάκου με το οποίο εμφανίστηκε το πρόβλημα. 
  3. Την αναφορά που γίνεται στην Εταιρία τη διαχειρίζεται το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά εισάγονται σε βάση δεδομένων ασφάλειας που συσχετίζεται στενά με την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
  4. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη βάση δεδομένων αναλύονται σε συνεχή βάση προκειμένου να εντοπιστεί και να προληφθεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί μετά τη λήψη ενός φαρμάκου.

Όλες οι ενέργειες μας έχουν σκοπό την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.


Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Οι αξίες μας

10 βασικές αξίες έχουν επηρεάσει την πρόοδο της ομάδας μας

Diagnostics

Προχωρημένη τεχνολογία

Άριστη Ποιότητα

Ποιότητα: Σημείο αναφοράς για τα φάρμακα μας

Menarini στον κόσμο

Ο Όμιλος Menarini έχει εταιρείες που βρίσκονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο
Scorri in alto